Toscana reseförsäkring

Toscana 2022

Ancora del Chianti erbjuder, som tillägg, en reseförsäkring, via Besafe Rate. Den kostar €70/person för hela veckan och täcker bl.a. avbokningsskydd i händelse av oförutsedda händelser som sjukdom (även pandemi/COVID-19), sjukhuskostnader, olycka, ändring av semester från arbetsgivare och en hel del annat.

(Om Monica blir sjuk, eller förhindrad, står din logibokning kvar. Denna försäkring täcker inte detta fall. Om möjligt ordnar vi ersättare som kan leda kursen.)

Laura, vår underbara värdinna, skickade följande information. Vi väljer att inte översätta, eftersom all övrig försäkringsinformation är på engelska.

The rate protects guests from unforeseen events by guaranteeing a refund of up to 100% in case of cancellation and assistance during your stay for the inclusions listed in the Insurance Policy. The insurance coverage included is valid for all participants in the stay, from the time of booking until check-out. From booking to check-in | Cancellation guarantee – Refund of up to 100% of the amount prepaid: the refund in case of cancellation is valid for unforeseen events, such as illness (including pandemic/COVID-19 included), hospitalization, accident, work holiday days revoke, redundancy or new hire.

COVERING RISKS:

  • cancellations
  • premature departure 
  • Assistance during the stay: From arrival to departure you can benefit from healthcare, luggage coverage, theft and roadside assistance.

Här finns en broschyr med en kortfattad beskrivning av försäkringens innehåll.
Klicka här.

Och här den fullständiga försäkringsinformationen.
Klicka här.