Kulturtidningen Zenit

Den västsvenska kulturtidningen Zenit, skriver om mig i sommarnumret 2007.
Klicka här för att läsa.

Zenit skriver igen, med anledning av utställningen på Galleri Anna H, i mars 2008
Klicka här för att läsa.

Läs mer om Zenit på deras hemsida.