Kalendarium

0000-00-00 -
0000-00-00


2022-10-13 -
2022-10-14
Jönköping
Höstens färger i flödig akvarellteknik
Läs här
2023-04-24 -
2023-04-27
Österlen
Upprepning med variation / Akvarelltekniker
Motiv: Landskap, blommor

Läs här
2023-05-11 -
2013-05-18
Toscana
Akvarellkurs. Toscanas färger och former
Läs här